Νέες επενδύσεις από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε βιώσιμα προϊόντα αλουμινίου

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του πενταετούς επενδυτικού σχεδίου στον τομέα έλασης αλουμινίου.

   Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου από τους πελάτες της, η εταιρεία παρήγγειλε ένα ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων (6-high cold rolling mill) έλασης αλουμινίου, ως το αρχικό στάδιο μιας ευρύτερης επένδυσης της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί στο βάθος των επόμενων δύο χρόνων για παραγωγικό εξοπλισμό και υποδομή έρευνας και ανάπτυξης.

   Η επένδυση θα επιτρέψει στην εταιρεία να αξιοποιήσει έως 150 χιλιάδες τόνους επιπρόσθετης δυναμικότητας της θερμής έλασης στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, η οποία θα υπερδιπλασιαστεί, μετά την εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου (four-stand tandem aluminium hot rolling finishing mill) τον Απρίλιο του 2020.

Επιπροσθέτως, ενισχύεται η δέσμευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ στην παροχή περισσότερο βιώσιμων παγκοσμίου κλάσης προϊόντων και λύσεων αλουμινίου, συνεισφέροντας περαιτέρω προς την κατεύθυνση για μια κυκλική οικονομία.

   Η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την επένδυση με συνδυασμό ταμειακών ροών, τραπεζικής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης εμπορικών πιστώσεων.