Μειώθηκαν τα κέρδη της Vinci το 2020

Η Vinci SA ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν το 2020 καθώς οι επιδόσεις δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από την πανδημία. Η γαλλική εταιρεία κατασκευών και υποδομών ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,24 δισ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης, έναντι των 3,26 δισ. ευρώ στο προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα υποχώρησαν στα 43,23 δισ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 48,05 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Τα έσοδα στις δραστηριότητες παραχωρήσεων της Vinci, η οποία διαχειρίζεται αυτοκινητοδρόμους με διόδια και αεροδρόμια, μειώθηκαν 34% σε συγκρίσιμη βάση, στα 5,84 δισ. ευρώ.

Η Vinci τόνισε πως δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες εκτιμήσεις για το 2021 εξαιτίας των αβεβαιοτήτων, καθώς και ότι δεν αναμένει τα κέρδη του 2021 να βρεθούν στο επίπεδο του 2019.

Θα προτείνει μέρισμα 2,04 ευρώ ανά μετοχή για το 2020, αντίστοιχα με το προηγούμενο έτος.