ΚΙΝΑΛ: Τροπολογία για προσωπικό Ε.Σ.Υ. και αναδρομικά συνταξιούχων

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, προτείνουν αφενός την έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και συγκεκριμένα:

●με την υπαγωγή εργαζομένων στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,

● την ένταξη της COVID-19 στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών ασθενειών,

● την απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου από τη νόσο COVID-19,

● την αυτοτελή φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αφετέρου την δίκαιη φορολόγηση των αναδρομικών που δόθηκαν στου συνταξιούχους για το 11μήνο Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20%.

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας:

«ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις".

Θέμα: "Έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013"

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 1

Υπαγωγή εργαζομένων στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού δοκιμάζει την αντοχή της κοινωνίας μας, απειλεί την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της απειλής αυτής έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις μονάδες υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, το ΕΚΑΒ, τις Μονάδες Πρόνοιας, τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα των Δήμων, το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, στις υπηρεσίες καθαριότητας, κ.λ.π. που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση "φυλάττουν Θερμοπύλας" υπό δυσχερέστατες συνθήκες, συχνά διακινδυνεύοντας την ίδια τους την υγεία. Ως πραγματικά ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του τεράστιου έργου των λειτουργών υγείας που επιδεικνύουν ύψιστη προσήλωση στο έργο προστασίας της δημόσιας υγείας καθώς και των λειτουργών της προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και της ασφάλειας της χώρας προτείνεται η διάταξη του άρθρου αυτού, αφού η διαφορετική αντιμετώπιση στην ασφάλιση και στις παροχές μεταξύ των ασφαλισμένων με όμοια χαρακτηριστικά και των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία πριν το 2016 είναι μια παθογένεια, η οποία αντιβαίνει την αρχή της ισότητας.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν εργαζόμενοι ως νοσηλευτές σε νοσηλευτικά ιδρύματα: όσοι από αυτούς υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται και στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Αντίθετα, νοσηλευτές που ασκούν την ίδια εργασία με τα ίδια καθήκοντα ακόμη και στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου δεν υπάγονται στα ΒΑΕ. Η παθογένεια αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονα σήμερα που οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού, διακινδυνεύοντας με αυταπάρνηση την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι το Πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί από τον Δεκέμβριο 2020 εισηγείται την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των νοσοκομειακών γιατρών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, των γιατρών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, των νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε όλες τις δομές υγείας και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών, των φυσικοθεραπευτών.

Με το άρθρο αυτό προτείνεται ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), που εκδόθηκε με βάση το νόμο 3863/2010, να επεκταθεί και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αλλά και Νοσηλευτικών μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ΚΙΧΝΕ-Ιατρεία μονάδων σχηματισμών και πλοίων), καθώς και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, των Μονάδων Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δομών, υπηρεσιών και κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, των υπηρεσιών καθαριότητας κ.λ.π., ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης (πλέον ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ) από τον οποίο προέρχονται. Αποκαθίσταται έτσι μια ακραία δυσμενής διάκριση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εμπέδωση και αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
Επί του άρθρου 2

Ένταξη της COVID-19 στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών ασθενειών (π.δ. 41/2012)

Παρά τη μεγάλη έκταση της πανδημίας και των κινδύνων που αυτή ενέχει, η Κυβέρνηση , μέχρι στιγμής, περιορίστηκε στην έκδοση του π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ244Α/7-12-2020), ενσωματώνοντας την Οδηγία 2020/739 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιου SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων για τους οποίους είναι γνωστό ότι προσβάλλουν τον άνθρωπο, χωρίς να αναγνωσίσει τη νόσο COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια.

Η Επιτροπή Μπεχράκη, εξάλλου έχει καταθέσει το Πόρισμά της στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον Δεκέμβριο 2020, στο οποίο αναγνωρίζει ως πρόσθετο κριτήριο ένταξης στα ΒΑΕ την έκθεση στον νέο κορονοϊο SARS-COV-2.

Με το παρόν άρθρο, η νόσος COVID-19 εντάσσεται στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών ασθενειών (π.δ. 41/2012) και επιτυγχάνεται η αντιμετώπισή της ως παράγοντας επαγγελματικού κινδύνου, εξαιτίας του οποίου χάνουν τη ζωή τους εργαζόμενοι και εργαζόμενες.
Επί του άρθρου 3

Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου από τη νόσο COVID-19

Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας έχουν βρεθεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται. Δίπλα τους, το τεχνικό, διοικητικό και υγειονομικό και κάθε είδους άλλο προσωπικό των μονάδων του Ε.Σ.Υ. και των μονάδων υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Οι εργαζόμενοι στις Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ), στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" και Κ.Η.Φ.Η. Οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων.    Κοντά σε αυτούς, οι εργαζόμενοι στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, στα super market, στις δημόσιες υπηρεσίες και αλλού.

Ο αγώνας των εργαζομένων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επί μακρό χρονικό διάστημα, δυστυχώς, έχει επιφέρει μεγάλες απώλειες. Μέχρι σήμερα, μόνο στα νοσοκομεία μας, έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, ενώ αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων της χώρας μας.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων αυτών και των οικογενειών τους, δυστυχώς, παραμένει κατακερματισμένο αλλά και ασαφές. Η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση, σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας από COVID -19, ως αποτέλεσμα της εργασίας, επιφυλάσσει σοβαρές διαφοροποιήσεις και ανισότητες σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και το ύψος της σύνταξης αναπηρίας και θανάτου, διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται : α) από την ημερομηνία πρόσληψής τους στο Δημόσιο, β) από το αν εργάζονταν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα!

Για τη θεραπεία αυτής της απαράδεκτης για σύγχρονο Κράτος Δικαίου στρέβλωσης, προτείνεται η παρούσα τροπολογία με την οποία αφενός αίρεται η ανασφάλεια Δικαίου που προκαλείται από τον κατακερματισμό που διέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφετέρου καθορίζεται ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης λόγω θανάτου και αναπηρίας καθώς και αυξημένο ελάχιστο ποσό σύνταξης των ανωτέρω προσώπων και των οικογενειών τους.
Επί του άρθρου 4

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Η αυτοτελής φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεθεί από καιρό ως αίτημα, αλλά η κρίση του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη να θεσμοθετηθεί καθώς έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι απαιτήσεις από το Ιατρικό Προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η αύξηση όμως των εφημεριών και της υπερωριακής απασχόλησης του Ιατρικού Προσωπικού και των σχετικών αμοιβών προκαλεί υπέρμετρη φορολόγηση του εισοδήματος του αν αυτό φορολογηθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του ν.4172/2013, όπως ισχύει. Η υπέρμετρη φορολόγηση, πέραν των παραπάνω, προκύπτει και από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από την κατάργηση της οποίας η κυβέρνηση με μία εντελώς άδικη και αναιτιολόγητη απόφαση εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μεταξύ των οποίων και οι ιατροί του ΕΣΥ.

Ως πράξη δίκαιης φορολόγησης αλλά και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, με την προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η αυτοτελής φορολόγηση της εφημεριακής απασχόλησης του προσωπικού αυτού για τα έτη 2020 και 2021.
Επί του άρθρου 5

Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

Το Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένως εστιάσει στο πρόβλημα που προέκυψε με την άδικη και δυσανάλογη φορολόγηση των αναδρομικών από περικοπές κύριων συντάξεων του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, η καταβολή των οποίων έγινε άτοκα, παρά το ότι καταβλήθηκαν με καθυστέρηση 5 ετών, και μόνο μετά από σχετική Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μάλιστα, όσοι συνταξιούχοι τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα ποσά που τους αναλογούσαν από τις αντισυνταγματικές περικοπές των νόμων 4051 και 4093/12 σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλής στις αρχές Μαρτίου 2021 (ΦΕΚ Β’ 797/1.3.2021), κλήθηκαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2015 και 2016.

Έτσι, η Κυβέρνηση, αντί να καταβάλει τα αναδρομικά έντοκα (όπως εισπράττει έντοκα τις οφειλές των ασφαλισμένων), όχι μόνο τα αποδίδει άτοκα, αλλά τα φορολογεί και μάλιστα διπλά και πιο συγκεκριμένα: α) ως φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις με συντελεστή 22-42% για το 2015 και με συντελεστή 22-45% για το 2016 και β) ως Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης με συντελεστή 2-8% για το 2015 και με συντελεστή 2,2-10% για το 2016.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει προτείνει η φορολόγηση αυτή να γίνει όπως και στην περίπτωση αναδρομικής απόδοσης ποσών σύνταξης για το πρώην ένστολο προσωπικό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, το άρθρο 15 του ν. 4575/2018 και την εφαρμοστική ΚΥΑ 170285/009/05-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5503/07.12.2018), με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20% συμπεριλαμβανομένης σε αυτό και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων επί των ποσών αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι χιλιάδες οι συμπολίτες μας που υπερφορολογούνται από την εν λόγω διαδικασία και επιβαρύνονται και με έξοδα της αμοιβής των λογιστών για τις επιπρόσθετες τροποποιητικές δηλώσεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι τα αναδρομικά που χορηγήθηκαν σε συνέχεια στις υπ’ αριθμ. 1439-1443 του 2020 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 και προτείνεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Υγείας: "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις" προστίθενται άρθρα ως εξής:
Άρθρο 1

Υπαγωγή εργαζομένων στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

1. Στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε) του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 υπάγονται, ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης τους μέχρι 31.12.2016 που στην συνέχεια εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ:

α) Οι απασχολούμενοι ως νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στις Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ) στο Βοήθεια στο Σπίτι και σε όλες τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων.

β) Τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας(ΕΚΑΒ).

γ) Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας που λαμβάνουν το επίδομα επικινδυνότητας.

2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δομές και υπηρεσίες των παραγράφων α), β) και γ) των οποίων οι εργαζόμενοι, διοικητικοί και τεχνικοί εντάσσονται στις παραπάνω προβλέψεις.

Ομοίως, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής του άρθρου αυτού για τους εργαζόμενους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις υγειονομικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο 2

Ένταξη της COVID-19 στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών ασθενειών (π.δ. 41/2012)

Η νόσος COVID-19 εντάσσεται στον Εθνικό Κατάλογο Επαγγελματικών ασθενειών (π.δ. 41/2012).Σε περίπτωση εκδήλωσης της νόσου πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική ασθένεια , σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 3

Απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας και θανάτου από τη νόσο COVID-19

1.Οι εργαζόμενοι σε μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στις μονάδες υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, στον Ε.Ο.Δ.Υ., στο Ε.Κ.Α.Β., στις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων, στο "Βοήθεια στο Σπίτι" και στα Κ.Η.Φ.Η., ανεξαρτήτως ειδικότητας, σύμβασης εργασίας, χρόνου απασχόλησης, ημερομηνίας πρόσληψης στο Δημόσιο και πρώην ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο προέρχονται, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ιδιωτικού τομέα, σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας από τη νόσο COVID-19 κατά την εργασία ή εξαιτίας αυτής, δικαιώνονται σύνταξης λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.

2. Το δικαίωμα της παρ. 1 έχει εφαρμογή σε όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς και μη μισθωτούς, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της σχέσης ή της σύμβασης εργασίας, του χρόνου απασχόλησης, της ημερομηνίας πρόσληψης στο Δημόσιο και του πρώην ασφαλιστικού φορέα από τον οποίο προέρχονται, εφόσον η αναπηρία ή ο θάνατος από τη νόσο COVID-19 προήλθαν πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της εργασίας ή της υπηρεσίας τους.

3. Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 25%. Αρμόδιες για τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας και τη συσχέτιση της αναπηρίας ή του θανάτου των προσώπων των παρ. 1 και 2 του παρόντος με τη νόσο COVID-19 είναι, κατά περίπτωση, τα ΚΕ.ΠΑ. και οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Η σύνταξη αναπηρίας και θανάτου των προσώπων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται με βάση 35 πλήρη έτη ασφάλισης, εκτός αν έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο χρόνο ασφάλισης, οπότε υπολογίζεται με βάση αυτόν τον χρόνο ασφάλισης. Το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από το προηγούμενο εδάφιο, προσαυξάνεται κατά 20% και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της σύνταξης αναπηρίας επί εργατικού ατυχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 31 παρ. 2 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α85), προσαυξημένου κατά 20%.

5. Η προσωρινή και οριστική σύνταξη καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα ή τους δικαιούχους της σύνταξης λόγω θανάτου κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

6. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις και πρόσθετες παροχές σε εργαζόμενους του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και στις οικογένειές τους λόγω της αναπηρίας ή του θανάτου από τη νόσο COVID-19 εξαιτίας της εργασίας ή της υπηρεσίας τους, εξακολουθούν να ισχύουν.

7. Με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 4

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής:

"ε) Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τα φορoλογικά έτη 2020 και 2021 φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή 15%. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση του φόρους και λοιπών θεμάτων για την εφαρμογή της προηγούμενου εδαφίου".
Άρθρο 5

Φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

"Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν:

α. σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), που έχουν επιστραφεί βάσει των διατάξεων του του άρθρου 33 του ν. 4734/2020 και

β. σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), και έχουν επιστραφεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4734/2020, φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013. Με κοινή απόφαση του του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας επιστροφής του πλεονάζοντος φόρου σε όσους τον έχουν ήδη καταβάλει».