Άντληση €812,5 εκατ. από δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων – Στο -0,42% η απόδοση

Στην άντληση 812,5 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η απόδοση των γραμματίων διαμορφώθηκε στο -0,42%.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,42%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.471 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,35 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου  2022.              

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου  2022, στις 12μ.μ.».