KPMG: Αναγκαία η συνεργασία οικονομικών και επιχειρησιακών ομάδων στις εταιρείες παγκοσμίως

Η ανάπτυξη και το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων πλήττονται από την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών και επιχειρησιακών ομάδων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας της KPMG με τη συμμετοχή 1.300 διευθυντικών στελεχών.

Η έρευνα "Value of connection" έδειξε ότι ελάχιστοι περισσότεροι από το ένα τρίτο των ανώτερων στελεχών που ερωτήθηκαν (ποσοστό 38%) είναι «πολύ ικανοποιημένοι» από την ευθυγράμμιση μεταξύ των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων τους.

Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι οι βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ των τμημάτων τους, ενώ σε ποσοστό μόλις 41% είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ικανότητα αλληλεπίδρασης των πληροφοριακών συστημάτων των χωριστών τμημάτων τους.

Λιγότεροι από τους μισούς επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με τη χρήση των δεδομένων για βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες, με μόλις 42% να είναι «πολύ ικανοποιημένοι» με την ικανότητά τους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Ποσοστό 85% των επικεφαλής των ίδιων τμημάτων επιθυμούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στην υλοποίηση του μετασχηματισμού σε όλο το εύρος της επιχείρησης τα επόμενα τρία χρόνια.

Ποσοστό 98% των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων επιδιώκουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για το τμήμα τους – ωστόσο 7 στους 10 σκέφτονται τις ανάγκες μόνο του δικού τους τμήματος όταν αποκτούν νέες δεξιότητες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών (97%) σχεδιάζει να επενδύσει σε τουλάχιστον μία νέα τεχνολογία τους επόμενους 18 μήνες, ωστόσο το 74% δεν συντονίζεται με τις άλλες επιχειρηματικές λειτουργίες όταν αποκτούν και υλοποιούν νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, αυτή η έλλειψη σύνδεσης αναδεικνύει μια σημαντική δυσκολία για τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, καθώς οι μη συνδεδεμένες διαδικασίες, τα απομονωμένα συστήματα, οι διαφορετικές προτεραιότητες και οι ασυμφωνίες σχετικά με τις ευθύνες προκαλούν διχασμούς μεταξύ των δύο τμημάτων, που μπορεί να επηρεάσουν τη γενική απόδοση αλλά και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων στην εταιρεία.

Ζωτικής σημασίας είναι η συνεργασία προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές, με τις επιτυχημένες εταιρείες να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος μέσω της κοινής χρήσης δεδομένων, ενοποιημένων τεχνολογιών, εσωτερικών αποτελεσματικών εφαρμογών και της δημιουργίας μια ενιαίας εμπειρίας για τον πελάτη.

Αντιθέτως, όσοι δεν καταφέρουν να ευθυγραμμίσουν τα δύο τμήματα, ίσως κινδυνέψουν να οδηγηθούν σε όχι βέλτιστη λήψη αποφάσεων, αναποτελεσματική κατανομή πόρων, χαμένες ευκαιρίες και αποδυναμωμένες εμπειρίες πελατών.

«Η έρευνα επιβεβαιώνει την ευκαιρία που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα να δομήσουν τα συστήματα και τα δεδομένα τους με έναν ολιστικό τρόπο, όπου τα οικονομικά στοιχεία θα συνδέονται με τις λειτουργίες, ώστε το σύνολο του C-suite να είναι ευθυγραμμισμένο και να μπορεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για να προωθήσει/διορθώσει λειτουργίες οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών και θα βελτιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης.

Η αξιοποίηση συστημάτων big data και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, είναι πλέον περισσότερο προσβάσιμα σε σχέση με το παρελθόν, δεν απαιτούν τεράστιες οικονομικές επενδύσεις και οφείλουν να είναι στην ατζέντα, αν όχι μονόδρομος, όλων των επιχειρήσεων που θέλουν να είναι κοντά στους πελάτες τους και να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και ανάγκες τους» σχολιάζει με αφορμή τα ευρήματα της έρευνας, ο Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting της KPMG στην Ελλάδα.

«Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι οι επικεφαλής των οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των ομάδων, αλλά έχουν και επίγνωση της σοβαρής έλλειψης σύνδεσης που επικρατεί επί του παρόντος.

Η ασάφεια ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για τις βασικές διαδικασίες καθώς και η έλλειψη συνεργασίας, η κοινή χρήση των δεδομένων και η ενοποίηση των τεχνολογιών φαίνονται να είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναχαιτίζουν την πρόοδο», αναφέρει ο Peter Liddell, Global Operations Center of Excellence Lead της KPMG International.

Τα ευρήματα της έρευνας επίσης εμφανίζουν ότι 6 στους 10 επικεφαλής δεν είναι σίγουροι για τους ακριβείς ρόλους και ευθύνες τους σήμερα σε σχέση με τους κινδύνους και τις πρωτοβουλίες σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG), παρά το γεγονός ότι σε ποσοστό 85% ανέφεραν ότι τα θέματα ESG αποτελούν τομέα εστίασης για τις επιχειρήσεις τους.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των επικεφαλής των οικονομικών και επιχειρησιακών τμημάτων, αυτή τη στιγμή δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να εξάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα και να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα, η βελτίωση και ο επαναπροσδιορισμός του λειτουργικού μοντέλου των τμημάτων τους θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα.

Η υιοθέτηση νέων τρόπων εργασίας και μιας συντονισμένης προσέγγισης στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, των δεδομένων και της τεχνολογίας, πέρα από την ενοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού, θα μπορούσε να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής για τον εντοπισμό επικαλύψεων σε μελλοντικές απαιτήσεις και να βοηθήσει στον καθορισμό και τη βελτίωση των λειτουργικών τους μοντέλων.