Προκηρύχθηκαν τα Βραβεία ΕΒΕΑ 2023

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), στοχεύοντας στην ανάδειξη της επιχειρηματικής αριστείας και των αξιών του επιχειρείν, έχει καθιερώσει την ετήσια απονομή Βραβείων ΕΒΕΑ σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Για το έτος 2023, το επιμελητήριο προκηρύσσει τις παρακάτω κατηγορίες βραβείων (φέτος στα βραβεία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της συμπερίληψης):

1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας

2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης

3. Βραβείο περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης

4. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

5. Βραβείο ενίσχυσης της απασχόλησης

6. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

7. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία

8. Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ

9. Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας

10. Βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας

11. Βραβείο συμπερίληψης.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων (για έως τρεις κατηγορίες βραβείων) θα γίνονται δεκτοί μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Δικαιολογιτικά:

1. Εταιρική παρουσίαση

2. Οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών (εάν υπάρχουν)

3. Σύντομη αιτιολόγηση της υποψηφιότητας