Στη δημοσιότητα δίνονται δυο λίστες μεγαλοοφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ

Δυο «μαύρες» λίστες με τα στοιχεία φορολογούμενων που έχουν «φεσώσει» με πάνω από 150.000 ευρώ ο καθένας την Εφορία, τα Τελωνεία και τον ΕΦΚΑ δίνει στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ αύριο Παρασκευή. Η μια λίστα θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τις επιχειρήσεις.

Πρόκειται για χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ δεν προχώρησαν στην ρύθμιση των χρεών τους κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.

Όμως δεν είναι μόνο οι μεγαλοοφειλέτες που κρατούν αποστάσεις από τις ρυθμίσες. Εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της Εφορίας και του ΕΦΚΑ γύρισαν ξανά την πλάτη στις ρυθμίσεις. Ενώ είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων τις οποίες έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ή να ρυθμίσουν τα χρέη της ενεργειακής κρίσης σε 36 ή 72 δόσεις, επέλεξαν να μην τακτοποιήσουν τα χρέη τους και βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων και εισοδημάτων αλλά και πλειστηριασμούς ακινήτων. 

Η πλατφόρμα των 36,72 και 120 δόσεων της ΑΑΔΕ έκλεισε στις 31 Ιουλίου 2023 και σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 50.000 οφειλέτες της Εφορίας εντάχθηκαν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, όταν μόνο για την αναβίωση των 36/72 δόσεων (χρέη πανδημίας) και των 120 δόσεων θα μπορούσαν να ενταχθούν 200.000 φορολογούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα αρχές Δεκεμβρίου 2019.

Οι μεγαλοοφειλέτες με απλήρωτα για πάνω ένα χρόνο χρέη θα δουν αύριο το όνομά τους να φιγουράρει στις λίστες οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Για τους περισσότερους μεγαλοοφειλέτες τα χρέη πάνε πολλές δεκαετίες πίσω ενώ στις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται και οι πτωχευμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αφήσει χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία ουσιαστικά έχει «διαγράψει» ο εισπρακτικός μηχανισμός καθώς είναι αδύνατον να εισπραχθούν.

Για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα θα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Ειδικότερα το φως της δημοσιότητας θα δουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:

  • Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
  • Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πάντως ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η  δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ο νόμος προβλέπει ότι από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.