Εύσημα και από ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2,5% στην Ελλάδα το 2023 και 2% το 2024

Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2023 εκτιμά ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας «έχουν βελτιωθεί αισθητά, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται πέρα από τις τάσεις που επικρατούσαν πριν την πανδημία».

«Το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ έχει μειωθεί κάτω από το προπανδημικό του επίπεδο, ενώ οι κίνδυνοι χρηματοδότησης του χρέους περιορίζονται μεσοπρόθεσμα λόγω της ευνοϊκής διάρθρωσης του χρέους», σημειώνει το Ταμείο ενώ στη συνέχεια κάνει λόγο για ένα «ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα με βελτιωμένους ισολογισμούς».

Ωστόσο, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει «μακροοικονομικές προκλήσεις», όπως τονίζει το ΔΝΤ, λόγω της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, του επίμονου πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των ακινήτων.

«Οι διαρθρωτικές ανισορροπίες, που προκύπτουν από τις χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και το ακόμη χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, αλλά και η διαρθρωτική μετατόπιση από την κλιματική αλλαγή επιβαρύνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης», τονίζει το Ταμείο και προσθέτει:

«Η επίτευξη υψηλότερης και πιο πράσινης ανάπτυξης και η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απαιτεί το κατάλληλο μείγμα πολιτικής που θα στοχεύει στη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με τρόπο φιλικό προς την ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων».

Τα βασικά σημεία της έκθεσης:

  •     Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή το 2023. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 10% τον Σεπτέμβριο. Ο γενικός και ο βασικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκαν στο 3,8% και 3,6% αντίστοιχα (σε ετήσια βάση), αλλά παραμένουν υψηλοί.
  •     Η αναγκαία και συνεχής πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βελτίωσε τις επενδύσεις και οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας.
  •     Το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε ανθεκτικό.
  •     Το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί με 2,5% το 2023 και 2% το 2024.
  •     Οι κίνδυνοι είναι πιο ισορροπημένοι για την ανάπτυξη αλλά ενισχύονται για τον πληθωρισμό.
  •     Η φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την πράσινη ανάπτυξη.
  •     Η συγκράτηση των πιέσεων στις δαπάνες είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατήρηση του δημοσιονομικού χώρου για κρίσιμες κοινωνικές και κεφαλαιουχικές δαπάνες.
  •     Η προώθηση των δημοσιονομικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα ενισχύσει τη δημοσιονομική διακυβέρνηση και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής.
  •     Η παρακολούθηση και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τα επιτόκια, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση, καθώς και τα πιστωτικά «ανοίγματα» θα πρέπει να ενισχυθούν, με την υποστήριξη μιας ισχυρής τραπεζικής κεφαλαιακής βάσης.