Με κέρδη μετά φόρων 40,5 εκατ. ευρώ και αύξηση 15,9% στον κύκλο εργασιών έκλεισε το εννεάμηνο για την Autohellas.  Αναλυτικότερα,  τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 40,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 37,6 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%. Τα...
Η Attica Bank ενημερώνει ότι με την 126929 ΕΞ / 2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε στο 965/18.11.2019 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ., ορίστηκε η κ. Αικατερίνη Ονουφριάδου του Οδυσσέα, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου της Τράπεζας Ν. 3723/2008, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Ζαχαρούλας Παπαθεοδώρου.